Ketua Pegawai Maklumat CIO
MOHAMAD RAMADAN BIN ISMAIL
Penolong Pegawai Daerah Gred M44
Pejabat Daerah Dan Tanah Ipoh
30020 Ipoh
Perak
Tel: 05-5275875
Faks: 05-5275706

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

  1. Membantu Pejabat Daerah Dan Tanah Ipoh dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
  2. Menentukan keperluan keselamatan ICT;
  3. Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT serta pengurusan risiko dan pengauditan;
  4. Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Pejabat Daerah Dan Tanah Ipoh

Cetak