• Utama
  • INFO KORPORAT
  • Organisasi
  • Visi / Misi / Objektif JabatanVISI / MISI / OBJEKTIF JABATAN

VISI JABATAN

Menjadi APEX Pentadbiran Daerah dan Tanah selaras dengan Kerajaan Negeri Perak dan kehendak pelanggan.

MISI JABATAN
Mengurus dan mengawal sumber tanah dan pentadbiran daerah bagi mencapai pembanggunan yang seimbang

dari segi ekonomi, sosial, fizikal dan pembanggunan insan.

OBJEKTIF JABATAN

KHIDMAT PENGURUSAN
Menentukan pengurusan pentadbiran, kewangan dan hasil daerah diuruskan dengan cekap dan berkesan melalui
penggunaan sumber secara optimum ke arah pewujudan organisasi pentadbiran daerah dan tanah yang berkualiti,
produktif dan mesra pelanggan.

PENGURUSAN TANAH
Memastikan pengurusan tanah diurus dan dilaksanakan mengikut undand-undang dan dasar yang ditetapkan oleh
kerajaan serta mematuhi prosedur kualiti yang ditetapkan dan mematuhi kehendak pelanggan.

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.