• Utama
  • INFO KORPORAT
  • Maklumat Jabatan
  • Ketua Pegawai Maklumat CIO


KETUA PEGAWAI MAKLUMAT CIO
Ketua Penolong Pegawai Daerah Gred M52
Pejabat Daerah Dan Tanah Ipoh
30020 Ipoh
Perak
Tel: 05-5275875
Faks: 05-5275706

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

       Membantu Pejabat Daerah Dan Tanah Ipoh dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
       Menentukan keperluan keselamatan ICT;
       Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT serta pengurusan risiko dan pengauditan;
       Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Pejabat Daerah Dan Tanah Ipoh

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.